Oficjalna strona szkoły im. Generała Władysława Andersa w Chicago
  • facebook

Nasze  szkolne  zmagania  o tytuł

Polonijnego Mistrza Ortografii  Polskiej

 

22  lutego  2010 roku  w  naszej  szkole  odbyły  się   wstępne  eliminacje  do ortograficznego  współzawodnictwa o zasięgu  międzyszkolnym.Była to odpowiedź  na  inicjatywę  podjętą  przez  ZNP w Ameryce ,które  chcąc uczcić  Międzynarodowy Dzień  Języka  Ojczystego (przypadający  na 21 lutego) , podjęło  się  trudu  zorganizowania  Międzyszkolnego  Konkursu  Ortograficznego dla najstarszej  młodzieży   szkół  polonijnych.

Nasi   licealiści   z klas  I-III ,najlepiej  radzący  sobie   z zawiłościami  polskiej ortografii,przystąpili do pisania dyktanda.Uczniowie przenosząc się  w krainę baśni i legend,  zapisywali  dyktowany tekst-pełen trudnych ortograficznie wyrazów.I choć był to ciężki  orzech do zgryzienia ,nasi  licealiści  zupełnie dobrze   z nim sobie poradzili.W tym niecodziennym sprawdzianie językowym  udział wzięli :

Kl. I liceum- Izabella Rapacka,Piotr Chmielewski,Marcin  Kaczyński

Alicja Głowacki

Kl. II liceum  Catherine  Kozikowski, Mateusz Dwojak, Mateusz Jedryczka

Kl.III liceum- Katarzyna  Skórka, Emilia  Januszewski,

Po  dokładnym  sprawdzeniu  prac  i  zliczeniu   wszytkich błędów i omyłek  komisja w składzie  : Anna Jaszczyk,  Sylwia  Babińska i  Anna Kubiczek    wyłoniła zwycięzców  szkolnych eliminacji  ,tych, co  są „ z ortografią za pan brat”…

I miejsce  zajęła  – KATARZYNA  SKÓRKA

II miejsce – CATHERINE   KOZIKOWSKI

III miejsce- IZABELLA   RAPACKA

12  marca  miało  miejsce  dalsze   współzawodnictwo .Na szczeblu międzyszkolnym  reprezentowała  nas  Katarzyna  Skórka,która wraz  z  innymi  uczniami  szkół  polonijnych ( a  było  ich 22 )przystąpiła do  ortograficznego   boju.Oprócz  udziału  w  dyktandzie  miała  możliwość  zwiedzenia   bazyliki św.Jacka,skorzystania  ze   smacznego  poczęstunku .Cała  impreza odbywała się w siedzibie Polskiej Szkoły im.Kard. Stefana  Wyszyńskiego. I choć nasza uczennica nie zdobyła tytułu Polonijnego Mistrza  Ortografii  Polskiej,  otrzymała ,podobnie  jak wszyscy  ,dyplom  uczestnictwa, dwudziestodolarową  kartę (tzw.” gift  card”),pomoce do nauki języka  polskiego oraz książkę o bazylice św. Jacka.

Ta   niezwykła  przygoda  z  polską ortografią  udowodniła,ze warto ponosić trud zgłębiania wiedzy o  naszym pięknym języku  ,by móc  powiedzieć  słowami  poety Władysława  Syrokomli: „Jakie  rozkosze, jakie rozkosze!

Umieć wypisać  słowo po słowie

Co marzę  w myślach, co w  sercu  noszę ?

Karta  zrozumie,  pióro  wypowie….”

Sylwia  Babińska