Oficjalna strona szkoły im. Generała Władysława Andersa w Chicago
  • facebook

„I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę…”

Jan Lechoń

1 maja 2011r. w pierwszym dniu miesiąca Maryjnego, miało miejsce poświęcenie ołtarza i obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej  w kościele przy parafii św.Tekli.  W tym dniu obchodziliśmy  Święto Miłosierdzia Bożego, w  tym też dniu odbyła się jakże ważna dla nas Polaków  beatyfikacja Jana Pawła II. Mszę św. z poświęceniem ołtarza i obrazu odprawił ksiądz Paweł Komperda. Obraz Matki Boskiej Czętochowskiej został podarowany przez wieloletnich parafian Wandę i Józefa Penar , którzy również wspomagali  budowę ołtarza.                                                                                                                                                               W homilii ks.Paweł  podkreślił ważność tego dnia cytując z Ewangelii  słowa  św. Tomasza :”Pan mój i Bóg mój „ , przypomniał ,że Jan Paweł II zawierzył Maryi wszystkie aspekty wiary,wyrażone mottem Totus Tuus- Cały Twój ,wpatrujmy się w Miłosiernego Pana z napisem”Jezu, ufam Tobie”.

Następnie pani Wanda Penar podziękowała księdzu proboszczowi Gene Dyer za przychylność i zgodę na zrobienie kaplicy w tylnej części kościoła.Podziękowała również parafianom i wiernym, którzy wsparli finansowo  budowę ołtarza, jak również podziękowała p.Pasternak  za podarowanie obrazu papieża Jana Pawła II ,który znajduje się w kaplicy.

W dalszej części uroczystej mszy św. Kasia Kozikowski ,uczennica  polskiej szkoły im.gen.Wł.Andersa  czyta wiersz J.Lechonia „Matka Boska Częstochowska”.Po uroczystej mszy św. wszyscy w procesji udali się do kaplicy i tam nastąpiło poświęcenie.Na ołtarzu zostały umieszczone relikwie Jana Pawła II o które zabiegał ks.Paweł Komperda.

Będziemy w modlitwach dziękować Matce Bożej za Jej szczególną obecność wśród nas. Wdzięczność naszą kierujemy także ku Ojcu Świętemu, który często klęcząc przed tym wizerunkiem naszej Matki i Królowej, uczył nas postawy zawierzenia Maryi.

Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej jest darem polskich ,wiernych jej  czcicieli przy  parafii  św. Tekli na pamiątkę beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II- papieża Polaka.

Wiesława Dziedzic