Oficjalna strona szkoły im. Generała Władysława Andersa w Chicago
  • facebook
6725 W Devon Ave.
Chicago, IL 60631
USADyrektor Szkoły: Wanda Penar
tel. 847-298-7349

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…
Cyprian Kamil Norwid

Polska Szkoła Sobotnia im. gen. Władysława Andersa w Chicago istnieje od 1978-go roku. Położona jest w północno-zachodniej części Chicago przy ulicy Devon pomiędzy Harlem i Milwaukee. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły katolickiej przy parafii Św. Tekli. Dzieci uczęszczają do przedszkola, zerówki, klasy 1-8 szkoły podstawowej, i klas 1-3 liceum. Liceum kończy się maturą. Podstawowe pryncypia pedagogiczne szkoły to takie wychowanie i edukacja polonijnej młodzieży, aby miała poczucie dumy z polskiego dziedzictwa duchowego. Treści programowe służą nam do wychowania, wykształcenia i uformowania naszych uczniów w duchu polskości i w kręgu wartości chrześcijańskich dla dobra Polonii i Polski. Dbamy o zachowanie ciągłości polskiej tradycji i kultury. Służy temu zarówno materiał nauczania jak i wszelkie szkolne uroczystości. Sobotnie spotkania dzieci w naszej szkole nie tylko uczą czytać i pisać, ale także odkryć piękno naszego rodzinnego języka i poznać nowych przyjaciół.


Uwagi i sugestie dotyczące strony inernetowej prześlij do: admin@SzkolaAndersa.com