Oficjalna strona szkoły im. Generała Władysława Andersa w Chicago
  • facebook

Sztandar szkoły Sztandar szkoły

Aktu poświęcenia i wbicia pamiątkowych gwoździ dokonano podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 10-lecia szkoły w dniu 9-go kwietnia 1989 r.

W roku szkolnym 1990-91 kierowniczką szkoły została p. Wanda Penar. W szkole było wówczas 8 klas szkoły podstawowej i przedszkole, ale z każdym rokiem przybywało dzieci i wzbogacały się formy pracy.

Wprowadzono stałe rady pedagogiczne i ich dokumentację. Zaczęto hospitować lekcje. Zaprowadzono kronikę szkolną. Dla młodzieży zaczęto organizować apele szkolne, podczas których przekazywane są bieżące informacje i następuje swoista integracja uczniów. Wypracowano własne tradycje szkolne, które na równi z programem nauczania kształcą i wychowują młodzież. W roku szkolnym 1990-91 wprowadzono uroczyste ukończenie szkoły dla klasy ósmej. W bankiecie, organizowanym z tej okazji, uczestniczyli absolwenci, ich rodzice i krewni, zaproszeni goście, Komitet Rodzicielski i grono pedagogiczne. Natomiast w dniu zakończenia roku szkolnego była uroczysta msza święta, w czasie której szczególnie honorowano uczniów klasy ósmej i do nich należało pełnienie wszystkich posług w czasie nabożeństwa.

Po mszy świętej klasa ósma przekazywała szkolny sztandar klasie siódmej i ta składała ślubowanie. Tradycją stało się, że razem z dwujęzycznym polsko-angielskim świadectwem ukończenia szkoły uczniowie otrzymują pamiątki od Zwiazku Narodowego Polskiego i od Komitetu Rodzicielskiego.

Wprowadzono zmianę w sposobie przygotowania Jasełek. Założeniem jest, aby w tym Bożonarodzeniowym Misterium brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. W związku z powyższym każda klasa przygotowuje jedną scenę, a nad całością czuwa koordynator. Nad sprawnym przebiegiem czuwa dyrektorka szkoły, która, jeśli trzeba, wnosi swoje pomysły, podpowiada, doradza. Po uroczystości do dzieci przybywa Św. Mikołaj z prezentami, a dla wszystkich są ciastka, kawa i zimne napoje.

Duża wagę przywiazuje się do Dnia Patrona i Dnia Nauczyciela.