Oficjalna strona szkoły im. Generała Władysława Andersa w Chicago
  • facebook

Miesiąc Pazdziernik każdego roku, dla nas Polaków na Ziemi Amerykańskiej , jest miesiącem obchodów Dziedzictwa Polskiego uwzględniającym nasze osiągnięcia i szczególne rocznice.

W sobotę 20 pazdziernika 2012r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona i Dzień Nauczyciela. Honorowymi gośćmi tej uroczystości byli przedstawiciele Związku Narodowego Polskiego z p. I. Hercik, Kongres Polonii Amerykańskiej reprezentowała w-ce prezeska M.Roszak, a weteranów p. U.Szatan. W tym roku zaszczyciła naszą uroczystość prezeska Towarzystwa Przyjaciół Krakowa p.Barbara Rybiński z którą od ubiegłego roku nawiązaliśmy kontakt z racji udziału uczniów w konkursie na „Szopkę Krakowską”.Tegoroczną uroczystość rozpoczęła Msza św. celebrowana przez sprawującego opiekę nad naszą szkołą, księdza Wojciecha Marata w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście.

Po mszy św. i wprowadzającym słowie p. dyrektor  Wandy Penar wszyscy uczestniczyliśmy w szkolnej akademii. Uroczystość rozpoczęła młodzież montażem słowno-muzycznym poświęconym naszemu patronowi szkoły gen. Wł.Andersowi, uwzglęniając jego szlak bojowy i wspominając trudy, pświęcenia i ośiągnięcia na polu chwały. Program ten został przygotowany przez wychowawczynie  kl.VIa  p. Marię Serafin i  kl.Vb Bożenę Nisiewicz-Stec z podkładem muzycznym p.Janusza Pliwko.

W części artystycznej wiążącej obydwie uroczystości, uczniowie kl. IIIa z wych. p.Dorotą Malinowski i kl.IIa z wych.Marią Ciastoń zaprezentowali  wiersze, piosenki i podziękowania naszym nauczycielom i wychowawcom. Końcowym akcentem uroczystości było złożenie nauczycielom życzeń przez przedstawicielkę Komitetu rodzicielskiego p. B.Dzik ,wręczenie nauczycielom laurek z życzeniami z akcentem „jabłka” pięknie przygotowanego przez nasze koleżanki i wspólne zdjęcie całego Grona pedzagogicznego.

Uroczystość  obchodzona każdego roku w naszej szkole wzmacnia nasze korzenie i wzbogaca umysły naszych uczniów o historię naszego narodu, ugruntowując naszą dumę narodową.

Na zakończenie uroczystości p.dyrektor W.Penar podziękowała wszystkim za udział w uroczystości i zaprosiła nauczycieli i gości na poczęstunek przygotowany przez Komitet Rodzicielski.

Maria Serafin