Oficjalna strona szkoły im. Generała Władysława Andersa w Chicago
  • facebook

„ Ojczyzna    to pamięć  I  groby…”

Ta myśl   J. Piłsudskiego  przyświecała  organizatorom   przedsięwzęcia  -uczczenia  92 rocznicy  odzyskania przez Polskę  niepodległości. I  znów  w Polskiej   Szkole  im. Gen. Wł. Andersa  rozbrzmiały patriotyczne strofy, wzruszające pieśni  żołnierskie  i religijne-odsłaniające  karty naszej bogatej historii.Po raz kolejny montażem słowno-muzycznym  ,chwilą skupienia  i   refleksji  oddano hołd  pomordowanym  ,poległym za wolność   Najjaśniejszej  Rzeczypospolitej  .

W sobotnie przedpołudnie -6 listopada  2010 roku, w przededniu  wielkiej rocznicy  grono nauczycieli  wraz z uczniami  szkoły podstawowej ,liceum oraz reprezentantami  rodziców oglądało  program uświetniający te wydarzenia.Młodzież z klasy II liceum  pod kierunkiem wychowawczyni- Sylwii Babińskiej  przygotowała  widowisko poetycko-muzyczne z elementami pantomimy ,aby sugestywnie oddziałując na różne zmysły,przywołać obrazy z przeszłości Polski,oddać dramat narodu w jarzmie niewoli aż po radosne chwile wyzwolenia.Oprawę muzyczną  zagwarantował nasz niezastąpiony  akompaniator-p. Janusz Pliwko.Była to niecodzienna, interesująca lekcja historii.

Na wstępie głos zabrała p. dyrektor Wanda Penar ,witając zgromadzonych,przypominając cel spotkania  oraz obowiązki,jakie  spoczywają na nas –kolejnym pokoleniu ,które musi zgłębiać wiedzę, czcić pamięć  o tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.Pogratulowała  też pomysłu organizatorom imprezy-jako że każda z klas  otrzymała na koniec krzyżówkę- zadanie  w formie  repetytorium sprawdzającego,ile tez widzowie zapamiętali  z owej akademii..       Występom młodzieży towarzyszyły: zaciekawienie ,skupienie, a na koniec gromkie oklaski…Słów kilka należy też  wspomnieć o  wymownej scengrafii-  portrecie Wielkiego Wodza- Józefa Piłsudskiego –w otoczeniu pięknych kwiatów ,nad nim cytowanego powyżej credo Marszałka –„Ojczyzna to pamięć i groby”…Nieopodal  wspomnianego wizerunku  stał biały krzyż wśród suchych liści  ,a na nim widniał napis: „Non omnis moriar-Tym,co polegli w obronie Ojczyzny”..W trakcie  koncertu zapalono pod  nim symboliczny  znicz i położono wiązankę  kwiatów…Tak oto po raz kolejny dowiedliśmy słuszności słów Cycerona- ”Historia jest nauczycielką życia.”

Sylwia Babińska