Oficjalna strona szkoły im. Generała Władysława Andersa w Chicago
  • facebook

Początki Szkoły im. generała Władysława Andersa to rok 1978. Inicjatorem był śp. Jan Bochenek, a współtwórcami p. Wanda Penar, p. Tadeusz Grela i p. Józef Szul. Grupa wyżej wymienionych osób przekonała ówczesnego proboszcza parafii Św. Tekli o konieczności założenia polskiej szkoły. Ksiądz Matt Bednarz wyraził zgodę i we wrześniu 1978 r. rozpoczęły się lekcje. Utworzono klasę I i II, a dzieci było 22. Początkowo pracowały dwie nauczycielki: p. Maria Serafin i p. Elżbieta Szczawińska. Kierowniczką szkoły została p. Maria Serafin, która z wielkim oddaniem i poświęceniem sprawowała tę funkcję przez 11 lat. Z inicjatywy p. Stanisława Adamusa szkoła przyjęła imię generała Władysława Andersa.

We wrześniu 1978 r. wybrano pierwszy Komitet Rodzicielski. Następne lata przyniosły wzrost liczby uczniów. Jesienią 1982 r. przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego został p. Roman Penar, który energicznie i z wielkim sercem zabiegał o rozwój szkoły.

Od początku istnienia szkoły równolegle z zajęciami dydaktycznymi dbano o szkolne uroczystości ucząc języka, tradycji i kultury polskiej. Odbywają się: “Święconka”, “Jasełka”, uczestniczymy w paradach 3-Majowych, istnieje zespół taneczny “Polonez”

reprezentujacy szkołę w Koncertach Pieśni i Tańca organizowanych przez Zwiazek Narodowy Polski. Wielu uczniów należało do harcerstwa. Przy szkole założono grupę Zwiazku Narodowego Polskiego nr. 2475, dzięki czemu szkoła otrzymywała tak potrzebne na swoja działalność fundusze.

Na jubileusz 10-lecia istniało osiem klas szkoły podstawowej i przedszkole, uczyło 10 nauczycieli, a uczniów było 153. Szkoła doczekała się 32 absolwentów z których wielu podjęło naukę w liceach.

Pamiętnym wydarzeniem w życiu szkoły było pożegnanie w r. 1986 proboszcza księdza M. Bednarza, który przeszedł na emeryturę.

Wielkim osiagnięciem i przeżyciem było ufundowanie szkolnego sztandaru, którego projekt wykonała p. Danuta Harrison. Na jednej stronie widnieje panorama Chicago z motywem maków i napisem “Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa”. Na drugiej stronie jest proporczyk II Korpusu Armii gen. Władysława Andersa i piastowski orzeł z koroną. Sztandar wyhaftowały w Polsce siostry zakonne klasztoru w Przemyślu.

Sztandar szkoły Sztandar szkoły

„BĘDZIEMY STRZEGLI JEGO HONORU”

11 października 2008 roku przeżywaliśmy niezwykłą uroczystośc poświęcenia i przekazania sztandaru.Na to wyjątkowe święto szkoły przybyli znakomici goście:

Anna Maria Anders Costa – córka gen. Wł.Andersa patrona naszej szkoły, Zygmunt Matynia-Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Frank J.Spula-Prezes Związku Narodowego Polskiego, Teresa N.Abick-Wiceprezeska Związku Narodowego Polskiego i wielu dostojnych gości.

W kościele zebrała się młodzież szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście. Msza św. została odprawiona przez księdza Roberta Pajora, który dokonał poświęcenia sztandaru. Po mszy świętej nastąpiło pożegnanie starego sztandaru szkoły i przekazanie nowego sztandaru szkole.

W imieniu wszystkich fundatorów sztandaru, prezes Komitetu Rodzicielskiego Zbigniew Chwieralski wręczył sztandar dyrektor szkoły pani Wandzie Penar.

Pani dyrektor odbierając sztandar ucałowała jego brzeg i powiedziała:

”Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnic, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły”

Następnie pani dyrektor prezentowała nowy sztandar szkoły.

Prawa strona sztandaru jest w barwach biało-czerwonych z naniesionym godłem państwowym i napisem “BÓG HONOR OJCZYZNA NAUKA”.

Na lewej stronie na zielonym tle widnieje popiersie Gen. Władysława Andersa oraz napis z nazwą i imieniem szkoły. W rogach tej strony znajdują się czerwone maki.

Następnie pani dyrektor Wanda Penar przekazała go w ręce młodzieży mówiąc:

”Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Czcijcie go i strzeżcie jego honoru. Niech będzie dla Was tym, co jest najlepsze, co godne naśladowania”.

A sztandarowy pocztu powiedział:

”Będziemy strzegli jego honoru”.

Po ceremonii przekazania sztandaru nastąpiło ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Na zakończenie dzieci z biało-czerwonymi chorągiewkami w ręku rozpoczęły piękną recytację wierszy i śpiewały pieśni.

Sztandar szkoły Sztandar szkoły

Aktu poświęcenia i wbicia pamiątkowych gwoździ dokonano podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 10-lecia szkoły w dniu 9-go kwietnia 1989 r.

W roku szkolnym 1990-91 kierowniczką szkoły została p. Wanda Penar. W szkole było wówczas 8 klas szkoły podstawowej i przedszkole, ale z każdym rokiem przybywało dzieci i wzbogacały się formy pracy.

Wprowadzono stałe rady pedagogiczne i ich dokumentację. Zaczęto hospitować lekcje. Zaprowadzono kronikę szkolną. Dla młodzieży zaczęto organizować apele szkolne, podczas których przekazywane są bieżące informacje i następuje swoista integracja uczniów. Wypracowano własne tradycje szkolne, które na równi z programem nauczania kształcą i wychowują młodzież. W roku szkolnym 1990-91 wprowadzono uroczyste ukończenie szkoły dla klasy ósmej. W bankiecie, organizowanym z tej okazji, uczestniczyli absolwenci, ich rodzice i krewni, zaproszeni goście, Komitet Rodzicielski i grono pedagogiczne. Natomiast w dniu zakończenia roku szkolnego była uroczysta msza święta, w czasie której szczególnie honorowano uczniów klasy ósmej i do nich należało pełnienie wszystkich posług w czasie nabożeństwa.

Po mszy świętej klasa ósma przekazywała szkolny sztandar klasie siódmej i ta składała ślubowanie. Tradycją stało się, że razem z dwujęzycznym polsko-angielskim świadectwem ukończenia szkoły uczniowie otrzymują pamiątki od Zwiazku Narodowego Polskiego i od Komitetu Rodzicielskiego.

Wprowadzono zmianę w sposobie przygotowania Jasełek. Założeniem jest, aby w tym Bożonarodzeniowym Misterium brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. W związku z powyższym każda klasa przygotowuje jedną scenę, a nad całością czuwa koordynator. Nad sprawnym przebiegiem czuwa dyrektorka szkoły, która, jeśli trzeba, wnosi swoje pomysły, podpowiada, doradza. Po uroczystości do dzieci przybywa Św. Mikołaj z prezentami, a dla wszystkich są ciastka, kawa i zimne napoje.

Duża wagę przywiazuje się do Dnia Patrona i Dnia Nauczyciela.

Początki Szkoły im. generała Władysława Andersa to rok 1978. Inicjatorem był śp. Jan Bochenek, a współtwórcami p. Wanda Penar, p. Tadeusz Grela i p. Józef Szul. Grupa wyżej wymienionych osób przekonała ówczesnego proboszcza parafii Św. Tekli o konieczności założenia polskiej szkoły. Ksiądz Matt Bednarz wyraził zgodę i we wrześniu 1978 r. rozpoczęły się lekcje. Utworzono klasę I i II, a dzieci było 22. Początkowo pracowały dwie nauczycielki: p. Maria Serafin i p. Elżbieta Szczawińska. Kierowniczką szkoły została p. Maria Serafin, która z wielkim oddaniem i poświęceniem sprawowała tę funkcję przez 11 lat. Z inicjatywy p. Stanisława Adamusa szkoła przyjęła imię generała Władysława Andersa.

We wrześniu 1978 r. wybrano pierwszy Komitet Rodzicielski. Następne lata przyniosły wzrost liczby uczniów. Jesienią 1982 r. przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego został p. Roman Penar, który energicznie i z wielkim sercem zabiegał o rozwój szkoły.

Od początku istnienia szkoły równolegle z zajęciami dydaktycznymi dbano o szkolne uroczystości ucząc języka, tradycji i kultury polskiej. Odbywają się: “Święconka”, “Jasełka”, uczestniczymy w paradach 3-Majowych, istnieje zespół taneczny “Polonez”

reprezentujacy szkołę w Koncertach Pieśni i Tańca organizowanych przez Zwiazek Narodowy Polski. Wielu uczniów należało do harcerstwa. Przy szkole założono grupę Zwiazku Narodowego Polskiego nr. 2475, dzięki czemu szkoła otrzymywała tak potrzebne na swoja działalność fundusze.

Na jubileusz 10-lecia istniało osiem klas szkoły podstawowej i przedszkole, uczyło 10 nauczycieli, a uczniów było 153. Szkoła doczekała się 32 absolwentów z których wielu podjęło naukę w liceach.

Pamiętnym wydarzeniem w życiu szkoły było pożegnanie w r. 1986 proboszcza księdza M. Bednarza, który przeszedł na emeryturę.

Wielkim osiagnięciem i przeżyciem było ufundowanie szkolnego sztandaru, którego projekt wykonała p. Danuta Harrison. Na jednej stronie widnieje panorama Chicago z motywem maków i napisem “Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa”. Na drugiej stronie jest proporczyk II Korpusu Armii gen. Władysława Andersa i piastowski orzeł z koroną. Sztandar wyhaftowały w Polsce siostry zakonne klasztoru w Przemyślu.