Oficjalna strona szkoły im. Generała Władysława Andersa w Chicago
  • facebook

25 lat pracy Szkoły im. Generała Władysława Andersa przypadło na rok 2003. Z tej to okazji 16-go marca 2003 w salach bankietowych Chateau Ritz w Niles odbył się uroczysty bankiet. Uczestniczyło w nim około 250 osób.

Uroczystość otworzyła dyrektorka szkoły Wanda Penar i prezeska Komitetu Rodzicielskiego Maria Ciastoń.

Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnów narodowych Polski i USA, zebrani obejrzeli występ szkolnego zespołu tanecznego “Polonez”. Mistrzem ceremonii byś prezenter “Radia Chicago” Waldemar Łada.

Wśród gości obecni byli: proboszcz Parafii Świętej Tekli ksiądz Ken Budzikowski; kapelan szkoły ksiądz Andrzej Bartosz; władze RP reprezentowali minister pełnomocny Franciszek Adamczyk i konsul Mariusz Jakubowski; Związek Narodowy Polski reprezentowali: wiceprezeska Teresa Abcik i wiceprezes Stanley Jendzejec, skarbnik Kazimierz Musielak, dyrektor Chris Nowotarski oraz komisarze i komisarki; Stowarzyszenie Polskich Kombatantów reprezentował Julian Witkowski i Zenon Wieciński; Sybiraków – Henryk Ścigała; Legion Młodych Polek – pani Miczko, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich – Janusz Boksa; obecni byli także poprzedni prezesi szkoły i nauczyciele.

Po okolicznościowych przemówieniach i gratulacjach, konsul Mariusz Jakubowski przekazał dyrektorce szkoły programy komputerowe ułatwiające naukę i obiecał dostarczyć następne pomoce naukowe.

Absolwent Artur Mroczek podkreślił, że wiedza wyniesiona za Szkoły im. Generała Władysława Andersa jest mu bardzo pomocna w obecnej karierze zawodowej.

Młodziez szkolna zaprezentowała humorekę, w której zapożyczyła motywy z “Dziadów” Adama Mickiewicza. Ukazała w niej walory i przywary niektórych nauczycieli i dyrektorki szkoły.

Były przemówienia przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego oraz Grona Pedagogicznego, w których podkreślono osiągnięcia szkoły i gratulowano dyrektorce Wandzie Penar, która sprawuje tę funkcję od 1990-go roku.

Nauczyciele zostali uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami.

Z okazji Srebrnego Jubileuszu został także wydany okolicznościowy pamiętnik.

Na zakończenie uroczystości, nauczyciele i zaproszeni goście zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.