Oficjalna strona szkoły im. Generała Władysława Andersa w Chicago
  • facebook

Bitwa pod Monte Cassino była serią bitew między wojskami alianckimi a Wehrmachtem, które miały miejsce w 1944 r. w rejonie benedyktyńskiego klasztoru Monte Cassino.
Polski atak nastąpił w ramach operacji „Diadem” trwającej od 11 do 19 maja 1944 r., jej główną siłę stanowił 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
18 maja 1944 r. o świcie na Monte Cassino odegrany został hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy i otwierając drogę na stolicę Włoch.
Polskie walki pod Monte Cassino były niezwykle krwawe, w natarciu zginęło 924 żołnierzy, 2930 zostało rannych, a za zaginionych uznano 345. Wielokrotnie walczono wręcz przy użyciu noży, kolb czy pięści lub strzelano do siebie z bardzo bliskiej odległości.
Na wzgórzu  Monte Cassino znajduje się Polski Cmentarz Wojenny, na którym spoczywają żołnierze polegli w bitwie. Życzeniem zmarłego w 1970 roku gen. Andersa było zostać pochowanym wśród swoich żołnierzy pod Monte Cassino. Jego grób stanowi dziś centralny punkt cmentarza.

Z okazji 67 rocznicy bitwy o Monte Cassino  15 maja 2011r. uczniowie naszej szkoły wystąpili z programem artystycznym dla ” Karpatczyków”.Udział wzięli : Wiktoria Kosińska, Irmina Łabanowska, Patrycja Smyrski, Mateusz Drozd, Marcin Pęcak, Filip Świąć. Scenariusz opracowała Wiesława Dziedzic a akompaniował p.Janusz Pliwko. W nagrodę otrzymaliśmy dla szkoły czek na 200 $, który przekazał nam p.Antoni Piechuta.

Wiesława Dziedzic

14 maja2011 r.w kościele św.Tekli uczniowie klas III poraz pierwszy przyjęli Sakrament Komunii św. Przygotowanie do I Komunii świętej trwa trzy lata, obejmuje dzieci kl. I,II i III prowadzone jest w szkole i kościele. W tym roku dzieci zostały przygotowane przez p.katechetkę Marię Słowik  i księdza Pawła Komperdę.

„I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę…”

Jan Lechoń

1 maja 2011r. w pierwszym dniu miesiąca Maryjnego, miało miejsce poświęcenie ołtarza i obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej  w kościele przy parafii św.Tekli.  W tym dniu obchodziliśmy  Święto Miłosierdzia Bożego, w  tym też dniu odbyła się jakże ważna dla nas Polaków  beatyfikacja Jana Pawła II. Mszę św. z poświęceniem ołtarza i obrazu odprawił ksiądz Paweł Komperda. Obraz Matki Boskiej Czętochowskiej został podarowany przez wieloletnich parafian Wandę i Józefa Penar , którzy również wspomagali  budowę ołtarza.                                                                                                                                                               W homilii ks.Paweł  podkreślił ważność tego dnia cytując z Ewangelii  słowa  św. Tomasza :”Pan mój i Bóg mój „ , przypomniał ,że Jan Paweł II zawierzył Maryi wszystkie aspekty wiary,wyrażone mottem Totus Tuus- Cały Twój ,wpatrujmy się w Miłosiernego Pana z napisem”Jezu, ufam Tobie”.

Następnie pani Wanda Penar podziękowała księdzu proboszczowi Gene Dyer za przychylność i zgodę na zrobienie kaplicy w tylnej części kościoła.Podziękowała również parafianom i wiernym, którzy wsparli finansowo  budowę ołtarza, jak również podziękowała p.Pasternak  za podarowanie obrazu papieża Jana Pawła II ,który znajduje się w kaplicy.

W dalszej części uroczystej mszy św. Kasia Kozikowski ,uczennica  polskiej szkoły im.gen.Wł.Andersa  czyta wiersz J.Lechonia „Matka Boska Częstochowska”.Po uroczystej mszy św. wszyscy w procesji udali się do kaplicy i tam nastąpiło poświęcenie.Na ołtarzu zostały umieszczone relikwie Jana Pawła II o które zabiegał ks.Paweł Komperda.

Będziemy w modlitwach dziękować Matce Bożej za Jej szczególną obecność wśród nas. Wdzięczność naszą kierujemy także ku Ojcu Świętemu, który często klęcząc przed tym wizerunkiem naszej Matki i Królowej, uczył nas postawy zawierzenia Maryi.

Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej jest darem polskich ,wiernych jej  czcicieli przy  parafii  św. Tekli na pamiątkę beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II- papieża Polaka.

Wiesława Dziedzic

W ostatnią sobotę kwietnia uczniowie klasy III LO zdawali ostatni egzamin.

Komisja w składzie:Wanda Penar- dyrektor, Anna Kubiczek – wychowawczyni klasy maturalnej, Sylwia Babińska – wychowawczyni klasy II LO z uwagą słuchała wszystkich wypowiedzi maturzystów. Błogosławieństwa udzielił i życzył połamania piór ksiądz Paweł Komperda.

Do egzaminu przystąpiło siedmioro maturzystów: Agnieszka Balewska, Aneta Darlak, Emilia Januszewska, Monika Kochan, Paweł Miś, Aneta Rzepka, Katarzyna Skórka. Matury  ustnej z języka polskiego boją się zarówno Ci, którzy nie mają najwyższych stopni jak i wzorowi uczniowie.Ale kiedy będą mieli to za sobą okazuje się, że był to najłatwiejszy z egzaminów.

Nie zabrakło również rodziców, którzy trzymali kciuki i chyba bardziej się denerwowali niż sami maturzyści.

Wiesława Dziedzic

W niedzielę 17 kwietnia 2011r. podczas niedzielnej mszy św. reprezentacja uczniów naszej szkoły złożyła życzenia urodzinowe księdzu proboszczowi parafii św.Tekli  Gene Dyer  życząc: wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia oraz spełnienia marzeń, ażeby z radością odpowiadał na wezwanie Pana.

Wiesława Dziedzic

WIZYTA ANNY MARII ANDERS-COSTA

W POLSKIEJ SZKOLE IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

„DOPÓKI MY PAMIĘTAMY – ONI ŻYĆ BĘDĄ”

W sobotę  26 marca 2011 r. o godzinie 12.30 Zarząd Polskiej Szkoły im. Generała Władysława Andersa z panią dyrektor Wandą Penar na czele oraz cała społeczność uczniowska, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście: Konsul RP w Chicago – p. Robert Rusiecki, p.Teresa Abick – wiceprezes Związku Narodowego Polskiego oraz inni przedstawiciele ZNP, p. Anna Sokołowska – wiceprezes Zrzeszenia Rzymsko- Katolickiego, p. Mary Anselmo – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, p. Maria Roszek – wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, p. Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago oraz reprezentanci innych szkół polonijnych, p. Tadeusz Czajkowski – prezes Związku Klubów Polskich, p. Teresa Adamus – żona ś.p. Stanislawa Adamusa, który nadał imię szkole, zgromadzili się w Kościele św. Tekli. Wśród gości byli także Weterani: p. Mieczysław Bandur i członkowie 5-ej Kresowej Dywizji Piechoty, p. Jerzy Pasiński – prezes i członkowie Koła 31. SPK, którzy ofiarowali szkole portret Generała Władysława Andersa, członkowie i prezes Placówki 90. SWAP – Wacław Wierzbicki, prezes Placówki 2. SWAP – Henryk Kołodyński, prezes Związku Sybiraków – Eugeniusz Chmielowski oraz Dh. Barbara Chałko ze Związku Harcerstwa Polskiego. Wszyscy wzięli udział we Mszy św. odprawianej za duszę ś.p. Ireny Anders. Gościem szczególnym tej uroczystości była jedyna córka Generała Władysława Andersa i Ireny Anders – pani Anna Maria Anders-Costa. Córka Andersów spotkała się z nauczycielami i odwiedziła w klasach uczniów szkoły, która nosi imię jej ojca.

Przyjechała na zaproszenie dyrektor szkoły Pani Wandy Penar, by uczestniczyć we mszy żałobnej za zmarłą matkę, ś.p. Irenę Anders, zmarłą w listopadzie 2010 roku. Szkoła Polska od początków swej działalności blisko związana była z Panią Generałową, Ireną Anders. Kilkakrotnie odwiedzała szkołę, która za swego patrona wybrała jej męża, generała Władysława Andersa. Irena Anders – pierwsza Dama Polskiej Emigracji wiele wysiłku i zaangażowania poświęcała kutywowaniu pamięci zmarłego małżonka, wspierała różne przedsięwzięcia patriotyczne, oświatowe, kulturalne. Wzruszające były jej odwiedziny, była ciekawa spotkań z młodymi ludźmi, kolejne pokolenia uczniów polskich szkół uczyła miłości do Ojczyzny.

Kiedy jej zabrakło szkołę odwiedziła córka legendarnych rodziców, Anna Maria Anders-Costa, która wraz z dyrektor szkoły uczestniczyła we wspomnieniowej lekcji przygotowanej przez wychowawczynie klas I i II liceum, Annę Jaszczyk i Sylwię Babińską. Uczniowie liceum mieli okazję obejrzęć archiwalne nagrania z czasów II wojny światowej, podpatrzeć jak rodził się Drugi Korpus, jak wyglądało codzienne (niecodzinne) życie polskiej armii i jak polską krwią okupione zostało zwycięstwo pod Monte Cassiono.

Licealiści podziwiali talent muzyczny Ireny Anders, “wojskowej” śpiewaczki, która wraz z innymi artystami pomagała ludziom zapomnieć o wojnie, o spełniającej się na ich oczach dwudziestowiecznej Apokalipsie, „cywilizacji nienawiści”. Zebanym przybliżone zostały opinie historyków, w tym dr. Andrzeja Kunerta, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przytoczone zostały wypowiedzi historyka od lat zajmującego się historią II wojny światowej, który udawadnia, że “dwie były najpiękniejsze armie w historii Wojska Polskiego, jedna w kraju, nazywała się Armią Krajową, druga poza krajem, nazywała się Armią Andersa. Monte Cassiono równa się Powstanie Warszawskie.” Przypominał, że Polska w tej wojnie zajęła pozycję wyjątkowa: była pierwszym i najważniejszym aliantem, aliantem Zwycięskiej Koalicji, który stracił połowę terytorium swojego Kraju i suwerenność…  Wobec tego należy przywrócić Armii Andersa właściwe miejsce na kartach historii naszej Ojczyzny. Uczniowie, poruszeni tematem, dekoracją klasy i obecnością wyjątkowego gościa pilnie słuchali wypowiedzi historyków i tworzących emigracyję w Londynie Polaków. Mieli okazję do rozmowy z córką Patrona swojej szkoły.

Szkoła polska ma za zadanie nie tylko uczyć języka i tradycji kraju Rodziców i Dziadków, ale także (lub przed wszytkim) uczyć młodych Polaków na emigracji historii, tej prawdziwej i niezakłamanej, rozwijać u młodych głód wiedzy na temat Polski i dziejów Europy.

Zajęcia w szkole im. gen. Władysława Andersa z dnia 26 marca 2011 na długo zostaną w pamięci uczniów i nauczycieli, uczestniczyli bowiem w żywej lekcji historii. Na koniec wdzięczni za wzór patriotyzmu, za dobroć i życzliwość, jaką darzyła szkołę generałowa, pani Irena Anders, towarzyszyli Jej wraz z Pocztem Sztandarowym w czasie mszy żałobnej za jej duszę.

Mszę celebrowal ks. Paweł Komperda. Na wstępie wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły pani Wanda Penar – dziekując, iż przyjęli zaproszenie, by wspólnie ze szkołą noszącą imię tak zacnego Patrona, powitać córkę Państwa Andersów, pomodlić się za duszę wielkiej patriotki i wspaniałej artystki – ś.p. Ireny Anders oraz oddać się zadumie nie tylko nad losem tej Wybitnej Rodziny, ale nad historią naszej Ojczyzny. Msza św. obfitowała w chwile pełne wzruszeń, rozpoczęła się homilią księdza Pawła. Uczniowie Szkoły im. Generala Władysława Andersa włączyli się w nabożeństwo poprzez śpiew psalmów. Momentem szczególnym i wielką niespodzianką było odznaczenie przybyłej na tę uroczystość córki Generała Anny Marii Anders-Costa Medalem Ignacego Paderewskiego. Aktu wręczenia dokonali Jerzy Darski i Stanisław Jarosz z Placówki 90 SWAP. Córka „Mojżesza, który wyprowadzil swój lud z domu niewoli”, córka Generała Andersa – wyznała, że czuje się ogromnie wzruszona, gdyż jest to jej pierwszy medal, ponadto zdaje sobie sprawe, że jest zobowiązana do tego, by przejąć dzieło zacnych Rodzicow – uchodzących za IKONY EMIGRACJI XX wieku.

Po zakończeniu Mszy św. Sylwetka Ireny Anders została przybliżona wszystkim zebranym w krótkim programie artystycznym, który przygotowali uczniowie Szkoły im. Gen. Wł. Andersa pod kierunkiem pań: Wiesławy Dziedzic, Jadwigi Cisowskiej (autorek scenariusza) i Anny Jaszczyk (odpowiedzialnej za opracowanie graficzne). W rolę pełnej wdzięku i elegancji Ireny Anders (pseud. Artystyczny – Renata Bogdańska) wcieliła się Catherine Kozikowski. Towarzyszyli jej Natalia Sikora, Klaudia Rudny, Marcin Pecak i Filip Świąc. Wzruszające były fragmenty prowadzonego z nią wywiadu, a szczeólnie przypomniane i zaśpiewane przez Kasię dawne przeboje, np. „Pierwszy znak”. W całości montażu nie zabrakło hymnu szkoły, napisanego na cześć Patrona oraz sztandarowej piesni – „Czerwone maki na Monte Cassino”, podczas której, jak zwykle, cała społeczność wstała z miejsc, by oddać hołd tym wszystkim bohaterom, którzy rozsławili waleczność polskiego żołnierza. Uroku całości dodawały archiwalne zdjęcia – stale wyświetlane na specjalnie ustawionym ekranie, a będące żywą pamiątka po Rodzicach Anny Marii Anders-Costa. O oprawę muzyczną zadbał szkolny akompaniator – p. Janusz Pliwko.

Na zakończenie tej części spotkania pani dyrektor Wanda Penar skierowała słowa podziekowań w stronę zebranych oraz tworców montażu, były też wypowiedzi dla zaproszonych dziennikarzy radiowych i telewizyjnych. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć. Następnie uczestnicy obchodów, na czele ze Gościem – Anną Marią Anders-Costa udali się pod Pomnik Katyński, by złożyć kwiaty, zapalić znicze, by w ten sposób oddać hołd pomordowanym. Słowa modlitwy za dusze poległych wygłosił ks. Paweł Komperda  na cmentarzu Maryhill w Niles, gdzie przy Pomniku Kombatantów wraz z zrzeszą weteranów również złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze. Anna Maria Anders-Costa odwiedziła też grób Feliksa Konarskiego (pseudonim artystyczny Ref-Ren), autora słów pieśni „Czerwone Maki na Monte Cassino”.

I tak znów oddaliśmy się wspomnieniowej refleksji o TYM, który wyprowadził całe rodziny ujarzmionych Polaków z „piekła tej nieludzkiej ziemi” – o Generale Władysławie Andersie.

Szczególnie w tym miejscu, które tu, na amerykańskiej ziemi, przypomina Golgotę Wschodu, które woła do nas słowami wieszcza, Adama Mickiewicza –„Jeśli zapomnę o NICH, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!”

Po tym akcie pamięci, po złożeniu hołdu pomordowanym w Katyniu –wszyscy udali się na uroczysty obiad. Było to już mniej formalne spotkanie z naszym Gościem, dające wspaniałą możliwość do dyskusji o przeszłości i dniu jutrzejszym. Anna Maria Anders–Costa przyznała, że czuje się w obowiązku prowadzić dzieło swych Wielkich Rodziców, którzy po okrutnych doświadczeniach czasów wojny, byli Ambasadorami Polskości na Emigracji. Irena Anders utrzymywała częste kontakty ze szkołami noszącymi imię Jej męża, pielęgnowała wszystkie pamiątki z Nim związane.

Po raz kolejny wielką skarbnicą wiedzy, przeżyć i wzruszeń okazali się nasi wspaniali Przyjaciele – Weterani, którzy swoją obecnością, swoim słowem dawali świadectwo prawdzie. Nieocenione są wprost takie spotkania, kiedy czujemy, że historia tworzy się JUŻ, obok nas i z naszym udziałem. W tym miejscu należy skierować słowa podziekowań za obecność w uroczystościach do wszystkich zgromadzonych, wyrazić szczególna wdzieczność za każdy gest pamięci i finansowe wsparcie.

Jako spadkobiercy tak burzliwych dziejów, ale przede wszystkim okupionej tyloma ofiarami wolności i niepodległości –winniśmy cześć i pamięć tym wszystkim Bohaterom, gdyż, jak uczą słowa tematu wspomnianej wcześniej lekcji: „DOPÓKI MY PAMIĘTAMY- ONI ŻYĆ BĘDĄ!”

Sylwia Babińska, Anna Jaszczyk

Do tragicznej katastrofy doszło w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku, o godzinie 8:41. Samolot Tu-154 rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk Siewiernyj. Na pokładzie samolotu znajdowała się polska delegacja, udająca się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęli wszyscy – 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska w tym śp. Wojciech Seweryn twórca Pomnika Katyńskiego w Chicago.To bez wątpienia jedna z najtragiczniejszych dat w historii  Polski.
Z okazji pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej 9 kwietnia 2011r. uczniowie naszej szkoły złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Katyńskim. W szkole kl.VI – wych.p.Maria Serafin i kl.Vb – wych.Bożena Nisiewicz-Stec  przygotowały program poetycko-muzyczny.Minutą ciszy uczciliśmy  pamięć ofiar  Smoleńska i Katynia. Ponadto uczniowie kl.Vb i kl. VI  przygotowali wystawę gazetek upamiętniającą tragiczne wydarzenia w Katyniu i Smoleńsku.

Nasze  szkolne  zmagania  o tytuł

Polonijnego Mistrza Ortografii  Polskiej

 

22  lutego  2010 roku  w  naszej  szkole  odbyły  się   wstępne  eliminacje  do ortograficznego  współzawodnictwa o zasięgu  międzyszkolnym.Była to odpowiedź  na  inicjatywę  podjętą  przez  ZNP w Ameryce ,które  chcąc uczcić  Międzynarodowy Dzień  Języka  Ojczystego (przypadający  na 21 lutego) , podjęło  się  trudu  zorganizowania  Międzyszkolnego  Konkursu  Ortograficznego dla najstarszej  młodzieży   szkół  polonijnych.

Nasi   licealiści   z klas  I-III ,najlepiej  radzący  sobie   z zawiłościami  polskiej ortografii,przystąpili do pisania dyktanda.Uczniowie przenosząc się  w krainę baśni i legend,  zapisywali  dyktowany tekst-pełen trudnych ortograficznie wyrazów.I choć był to ciężki  orzech do zgryzienia ,nasi  licealiści  zupełnie dobrze   z nim sobie poradzili.W tym niecodziennym sprawdzianie językowym  udział wzięli :

Kl. I liceum- Izabella Rapacka,Piotr Chmielewski,Marcin  Kaczyński

Alicja Głowacki

Kl. II liceum  Catherine  Kozikowski, Mateusz Dwojak, Mateusz Jedryczka

Kl.III liceum- Katarzyna  Skórka, Emilia  Januszewski,

Po  dokładnym  sprawdzeniu  prac  i  zliczeniu   wszytkich błędów i omyłek  komisja w składzie  : Anna Jaszczyk,  Sylwia  Babińska i  Anna Kubiczek    wyłoniła zwycięzców  szkolnych eliminacji  ,tych, co  są „ z ortografią za pan brat”…

I miejsce  zajęła  – KATARZYNA  SKÓRKA

II miejsce – CATHERINE   KOZIKOWSKI

III miejsce- IZABELLA   RAPACKA

12  marca  miało  miejsce  dalsze   współzawodnictwo .Na szczeblu międzyszkolnym  reprezentowała  nas  Katarzyna  Skórka,która wraz  z  innymi  uczniami  szkół  polonijnych ( a  było  ich 22 )przystąpiła do  ortograficznego   boju.Oprócz  udziału  w  dyktandzie  miała  możliwość  zwiedzenia   bazyliki św.Jacka,skorzystania  ze   smacznego  poczęstunku .Cała  impreza odbywała się w siedzibie Polskiej Szkoły im.Kard. Stefana  Wyszyńskiego. I choć nasza uczennica nie zdobyła tytułu Polonijnego Mistrza  Ortografii  Polskiej,  otrzymała ,podobnie  jak wszyscy  ,dyplom  uczestnictwa, dwudziestodolarową  kartę (tzw.” gift  card”),pomoce do nauki języka  polskiego oraz książkę o bazylice św. Jacka.

Ta   niezwykła  przygoda  z  polską ortografią  udowodniła,ze warto ponosić trud zgłębiania wiedzy o  naszym pięknym języku  ,by móc  powiedzieć  słowami  poety Władysława  Syrokomli: „Jakie  rozkosze, jakie rozkosze!

Umieć wypisać  słowo po słowie

Co marzę  w myślach, co w  sercu  noszę ?

Karta  zrozumie,  pióro  wypowie….”

Sylwia  Babińska

Dnia 2 kwietnia 2011 r. uczciliśmy kolejną rocznicę śmierci papieża. W szkolnym korytarzu uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć wystawę pod hasłem „Szukałeś nas, Jesteśmy”. Prace  o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II przygotowali uczniowie naszej szkoły.